Vidět Everest
Malebná vesnička Periche se choulí v klínu vysokých hor v údolí Chola Khola.